Guru Danışmanlık Hizmetleri

YÖNETİM BİLGİ
SİSTEMLERİ

Yönetim Bilgi Sistemleri

İşletmenin en temel işlevleri; pazarlama, üretim, finans, muhasebe, insan kaynakları, araştırma-geliştirme ve halkla ilişkilerdir. İşletmelerde bu işlevlerin yerine getirilebilmesi için, bu birimler, İnternet, intranet, extranet vb. bilgi teknolojilerinden gerektiği şekilde yararlanmalıdır. Verileri bilgiye dönüştürme sürecinde işletmeler tarafından birimlere gerekli katkının sağlaması bilgiyi etkin kullanma avantajını da beraberinde getirecektir.
Temel işletme bilgi sistemleri, belirtildiği gibi işletmenin yönetiminden sorumlu karar vericilere ve işletmeyle ilgili taraflara gerekli olan işletme içi ve işletme dışı bilgileri sağlamaya yönelik bilgi üreten sistemlerin oluşturduğu bir bütündür. İşletmeler, faaliyet sistemlerine, faaliyet hacimlerine, örgütlenme şekillerine, yönetim anlayışlarına, yasal düzenlemelere ve içinde bulundukları diğer koşullara göre; birçok alt bilgi sistemi geliştirmek, kurmak ve çalıştırmak durumundadır. İşletme faaliyetlerinin yürütülmesi, işletmedeki problemlerin çözülmesi ve iş fırsatlarının kovalanması gibi eylemlerin yerine getirilmesinde bilgi sistemlerini kullanma gibi birçok yöntem vardır. Bir yöneticinin beklentisi, temel bilgi sistemlerinin işletmenin işlevlerinin her birini desteklemesidir.
Muhasebe, finansman, pazarlama, üretim ya da insan kaynakları yönetimi gibi işletme fonksiyonlarına veri işlemede, bilgileri raporlamada ve karar almada destek sağlayacak bilgi sistemlerini tanımlamak amacıyla “Temel İşletme Bilgi Sistemleri” ifadesi kullanılmaktadır. Bu nedenle, işletmenin işlevsel alanlarındaki bilgi sistemlerine ilişkin uygulamalar, muhasebe bilgi sistemleri, pazarlama bilgi sistemleri, üretim bilgi sistemleri, finans bilgi sistemleri ve insan kaynakları bilgi sistemleri gibi temel işletme işlevlerine paralel olan sistemler, “Temel İşletme Bilgi Sistemleri” olarak adlandırılır. Temel işletme bilgi sistemleri, 5 ana grupta toplanabilir.
Temel işletme bilgi sistemleri:
– Üretim bilgi sistemi,
– Pazarlama bilgi sistemi,
– İnsan kaynakları bilgi sistemi,
– Finans bilgi sistemi,
– Muhasebe bilgi sistemi’dir.

Guru Danışmanlık size en iyi hizmeti vermek için çalışıyor.