Guru Danışmanlık Hizmetleri

Hakkımızda

Hakkımızda

Guru Danışmanlık firmaların gelecekteki kazanımlarını bugünden öngörülebilir ve ulaşılabilir hale getirmek için katma değer yaratan, yenilikçi ve etkin çözüm önerileri ile müşterilerine destek olmak amacıyla kurulmuştur. Guru ekibinin temel farklılığı; eğitim, akıl verme ve yol gösterme seçeneklerinden ileriye gidip, beraber oluşturulan yenilikçi stratejilerin uygulaması için gerekli yaklaşımları geliştirebilme ve uygulamaya doğrudan alabilme becerisinden kaynaklanmaktadır.
“Ölçek ve sektör ayrımı yapmadan katma değer yaratan, yenilikçi ve etkin çözüm önerileri ile hizmet sağlamak” vizyonu ile çalışmalarını yürütmekte olan Guru Danışmanlık;

• Şirketlerin üzerinde önemli bir mali yük getiren Pazarlama, Ar-Ge ve diğer yönetim süreçlerindeki maliyetlerinin ulusal ve uluslara arası desteklerle karşılamanın yöntemlerini firmalar ile paylaşmaktadır.

• Ar-Ge süreçlerinin daha yaratıcı ekiplerin oluşturulması, süreçlerin etkin, projelendirme ve bütçelendirme mantıkları ile çalışır hale getirilmesinde yönetim desteği sağlamaktadır.

• Sınai Haklar olarak isimlendirilen marka ve patent konuları her geçen gün daha da önem kazandığından ülkemizde patent-marka konularıyla ilgili profesyonel yardıma ihtiyacı olan binlerce firmaya çözümler önermektedir.

• İş birliği kuruluşlarının sektörel çalışmalarında ihtiyaç duyulan sektör yapılanma çalışmaları ve sektörün yeni pazarlara giriş stratejilerinin oluşturulmasında katkı sağlayacak desteklerden faydalanmalarını sağlamaktadır.

Hizmetlerin etkin sunulması için iş modelleri geliştirmiş olan Guru; çalışma yaptığı şirketlerle proje yönetim mantığı ile çözümler geliştirmekte ve hizmet sunumlarını kendi Markaları ile çeşitlendirmektedir.

Guru Danışmanlık size en iyi hizmeti vermek için çalışıyor.