Guru Danışmanlık Hizmetleri

Devlet
Destekleri

Devlet Destekleri

Firmaların almış olduğu yatırım ve faaliyet planları çerçevesinde Devlet Teşvik ve destekleri göz önünde bulundurularak en uygun mekanizmalar tespit edilip Şirketiniz için katma değer yaratan projelere sizler ile birlikte imza atmaktayız. Bu çerçevede sunmuş olduğumuz hizmetler ile yıl içerisinde karar alınan tüm projelerinize uygun destek ve teşvik mekanizmalarından faydalanarak kendi iç kaynaklarınız ile daha fazla plan ve projeler oluşturmanıza fayda sağlamaktan memnuniyet duyarız.

Ar-Ge Danışmanlığı

Ar-Ge Merkezi Başvuru Hizmetleri
• Ar-Ge Merkezi Stratejilerinin Oluşturulması ve Asgari Şartlar Analizi
• Ar-Ge Merkezi Statüsünün Kazanılmasına Yönelik Danışmanlık
• Başvuru Dokümanın Hazırlığı
Ar-Ge Merkezi Sürdürme Hizmetleri: Mali
• Ar-Ge Merkezi Yönetim İlkelerinin Oluşturulması (Ar-Ge Merkezi Anayasası)
• Ar-Ge Merkezi Eğitimi
• Desteklerin Uygulama Kontrollerinin Yapılması
• Mali raporlama
• Ar-Ge Merkezi Genel Uygunluk Denetimi
• Kesintisiz Mevzuat Desteği Sağlanması
Ar-Ge Merkezi Sürdürme Hizmetlerimiz: Teknik
• Ar-Ge Stratejik yol haritasının üst yönetim ile belirlenmesi
• Ar-Ge Merkezi için kritik konularda personel eğitim/bilgilendirme verilmesi
• Ar-Ge Merkezi personeli için uygun eğitimlerin belirlenmesi ve önerilmesi
• 3 aylık dönemlerde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıgı kriterlerine göre Ar-Ge Merkezi’nin denetimi
• Ar-Ge fon mekanizmalarına yönelik proje oluşturma desteği, başvuruların hazırlanması, gönderimi ve süreç takibi
• Ar-Ge işbirliklerinin oluşturulması
• Kuruluşun kreatif programları üretmesine yönelik işbirliklerinin oluşturulması, farklı modellerin sunulması
Genel Uygunluk Analizi
• Ar-Ge Merkezi Asgari Şartları Yönünden Analizi
• Ar-Ge ve Destek Personeli Tanımlarının İncelenmesi
• Muhasebe Alt Yapısının İncelenmesi
• Ar-Ge İndirimi Uygulama Kontrolleri
• Bordro Hesaplama Parametrelerinin İncelenmesi
• Personel Desteklerine Yönelik Uygulama Kontrolü
• Faaliyet Raporlarına Yönelik Değerlendirmeler Yapılması
Ar-Ge Reform Paketi Uyarlama Hizmeti
• Siparişe Dayalı Ar-Ge Sistematiğinin Geliştirilmesi
• Tasarım Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi
• Dışarıda Geçirilen Zamanların Yönetimi
• Tam Zaman Eşdeğer Takibinin ve Hesabının Yapılması
• Ar-Ge İndirimine Yönelik Uyarlamaların Yapılması
• Personel Gelir Vergisi ve SGK Desteklerine Yönelik Uyarlamaların Yapılması
• Faaliyet Raporu Süreçlerine Yönelik Uyarlamaların Yapılması
• Temel Bilimler Mezunlarına Yönelik Desteklerin İşletilmesi

Tasarım Merkezi Danışmanlığı

Tasarım Merkezi Başvuru Hizmetleri
• Tasarım Merkezi Stratejilerinin Oluşturulması ve Asgari Şartlar Analizi
• Tasarım Merkezi Statüsünün Kazanılmasına Yönelik Danışmanlık
• Başvuru Dokümanın Hazırlığı
Tasarım Merkezi Sürdürme Hizmetleri: Mali

• Tasarım Merkezi Yönetim İlkelerinin Oluşturulması (Tasarım Merkezi Anayasası)
• Tasarım Merkezi Eğitimi
• Desteklerin Uygulama Kontrollerinin Yapılması
• Mali raporlama
• Tasarım Merkezi Genel Uygunluk Denetimi
• Kesintisiz Mevzuat Desteği Sağlanması
Tasarım Merkezi Sürdürme Hizmetlerimiz: Teknik

• Tasarım Stratejik yol haritasının üst yönetim ile belirlenmesi
• Tasarım Merkezi için kritik konularda personel eğitim/bilgilendirme verilmesi
• Tasarım Merkezi personeli için uygun eğitimlerin belirlenmesi ve önerilmesi
• 3 aylık dönemlerde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kriterlerine göre Tasarım Merkezi’nin denetimi
• Tasarım fon mekanizmalarına yönelik proje oluşturma desteği, başvuruların hazırlanması, gönderimi ve süreç takibi
• Tasarım işbirliklerinin oluşturulması
• Kuruluşun kreatif programları üretmesine yönelik işbirliklerinin oluşturulması, farklı modellerin sunulması
Genel Uygunluk Analizi
• Tasarım Merkezi Asgari Şartları Yönünden Analizi
• Tasarım ve Destek Personeli Tanımlarının İncelenmesi
• Muhasebe Alt Yapısının İncelenmesi
• Tasarım İndirimi Uygulama Kontrolleri
• Bordro Hesaplama Parametrelerinin İncelenmesi
• Personel Desteklerine Yönelik Uygulama Kontrolü
• Faaliyet Raporlarına Yönelik Değerlendirmeler Yapılması

Destek ve Teşvik Danışmanlığı

Destek ve Teşvik Danışmanlığı
Firmaların almış olduğu yatırım ve faaliyet planları çerçevesinde Devlet Teşvik ve destekleri göz önünde bulundurularak en uygun mekanizmalar tespit edilip Şirketiniz için katma değer yaratan projelere sizler ile birlikte imza atmaktayız. Bu çerçevede sunmuş olduğumuz hizmetler ile yıl içerisinde karar alınan tüm projelerinize uygun destek ve teşvik mekanizmalarından faydalanarak kendi iç kaynaklarınız ile daha fazla plan ve projeler oluşturmanıza fayda sağlamaktan memnuniyet duyarız.
• Yatırım Teşvik Sistemi
• Ekonomi Bakanlığı Destek ve Teşvik Danışmanlığı
• İhracat Teşvikleri
• KOBİ Strateji Danışmanlığı
• TÜBİTAK Destekleri
• Sanayi Bakanlğı Destekleri
• Vergi Destekleri
• Ar-Ge’ye Dayalı Devlet Destekleri
• 5746 sayılı kanun ile sağlanan Destekler
• Ar-Ge Merkezi Destekleri
• TÜBİTAK KOBİ Destekleri
• TÜBİTAK Sanayi Destekleri
• San-Tez Destekleri
• Teknogirişimcilere sağlanan destekler

Yatırım Planlama

Yatırım Planlama
Firmaların büyüme stratejileri çerçevesinde aldıkları yatırım kararları kadar önemli olan bir diğer hususta bu kararların aksiyona dönüşmesi safhasıdır. Sistem Global olarak bizler karar aşamasında olduğu gibi bu projelerin hayata geçmesi safhasında da firmalar için optimum fayda sağlamaktayız.
• Yatırım Analizi
• Sektör Analizi Danışmanlığı
• Bölge Analiz Danışmanlığı
• Yatırıma İlişkin Uygun Mali Alt Yapı Tesisi
• Yatırım Kapsamında Sağlanabilecek Destek ve Teşviklerin Tespiti

Risk Yönetimi

Risk Yönetimi

Fırsatlar beraberinde riskleri de taşıyarak planlanan faydaları çoğu zaman Şirketler için olumsuza çevirebilmektedir. Bu noktada Sistem Global olarak Şirketlerin istikrarlı büyümesinde, risklerin önceden belirlenerek ölçülmesi, belirlenen bu risklerin yönetilmesi çerçevesinde Şirketlere değer yaratmaktadır.

İşbirliği ve Kümelenme Platformu

İşbirliği ve Kümelenme Platformu
Bilgi ve iletişim sektörüyle bağlantılı bulunan firmaların, diğer firma, üniversite ve araştırma merkezleri ile olan işbirliği potansiyelinin arttırılması ve verimli bir şekilde kullanılabilmesi ile değer zinciri içerisindeki olan paydaşlar arasında etkileşimli ve sürdürülebilir bir platformunun tesis edilmesi ve küme yaklaşımının uygulanmasında yer almaktayız.
• Ulusal – uluslararası Sanayi-akademi-kamu işbirliklerini geliştirmek

Ulusal ve Uluslararası Fon Kaynakları Yönetme

Ulusal ve Uluslararası Fon Kaynakları Yönetimi
Firmaların Ar-ge dinamikleri analiz edilerek bu kapsamda faydalanabilecekleri ulusal ve uluslar arası fon mekanizmalarını saptayıp, başvuru ve süreç danışmanlıklarının gerçekleştirilmesinde görev almaktayız.
• Fon sağlayıcılarının Tespit Edilmesi
• Uygun Bulunan Fonların Başvuru Haritalarının Çıkartılması
• Başvuru Sürecinin Yönetilmesi

Guru Danışmanlık size en iyi hizmeti vermek için çalışıyor.