Guru Danışmanlık Hizmetleri

Ar-Ge Tasarım Merkezi Yönetimi

Ar-Ge Merkezi Başvuru Hizmetleri
• Ar-Ge Merkezi Stratejilerinin Oluşturulması ve Asgari Şartlar Analizi
• Ar-Ge Merkezi Statüsünün Kazanılmasına Yönelik Danışmanlık
• Başvuru Dokümanın Hazırlığı
Ar-Ge Merkezi Sürdürme Hizmetleri: Mali
• Ar-Ge Merkezi Yönetim İlkelerinin Oluşturulması (Ar-Ge Merkezi Anayasası)
• Ar-Ge Merkezi Eğitimi
• Desteklerin Uygulama Kontrollerinin Yapılması
• Mali raporlama
• Ar-Ge Merkezi Genel Uygunluk Denetimi
• Kesintisiz Mevzuat Desteği Sağlanması
Ar-Ge Merkezi Sürdürme Hizmetlerimiz: Teknik
• Ar-Ge Stratejik yol haritasının üst yönetim ile belirlenmesi
• Ar-Ge Merkezi için kritik konularda personel eğitim/bilgilendirme verilmesi
• Ar-Ge Merkezi personeli için uygun eğitimlerin belirlenmesi ve önerilmesi
• 3 aylık dönemlerde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıgı kriterlerine göre Ar-Ge Merkezi’nin denetimi
• Ar-Ge fon mekanizmalarına yönelik proje oluşturma desteği, başvuruların hazırlanması, gönderimi ve süreç takibi
• Ar-Ge işbirliklerinin oluşturulması
• Kuruluşun kreatif programları üretmesine yönelik işbirliklerinin oluşturulması, farklı modellerin sunulması
Genel Uygunluk Analizi
• Ar-Ge Merkezi Asgari Şartları Yönünden Analizi
• Ar-Ge ve Destek Personeli Tanımlarının İncelenmesi
• Muhasebe Alt Yapısının İncelenmesi
• Ar-Ge İndirimi Uygulama Kontrolleri
• Bordro Hesaplama Parametrelerinin İncelenmesi
• Personel Desteklerine Yönelik Uygulama Kontrolü
• Faaliyet Raporlarına Yönelik Değerlendirmeler Yapılması
Ar-Ge Reform Paketi Uyarlama Hizmeti
• Siparişe Dayalı Ar-Ge Sistematiğinin Geliştirilmesi
• Tasarım Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi
• Dışarıda Geçirilen Zamanların Yönetimi
• Tam Zaman Eşdeğer Takibinin ve Hesabının Yapılması
• Ar-Ge İndirimine Yönelik Uyarlamaların Yapılması
• Personel Gelir Vergisi ve SGK Desteklerine Yönelik Uyarlamaların Yapılması
• Faaliyet Raporu Süreçlerine Yönelik Uyarlamaların Yapılması
• Temel Bilimler Mezunlarına Yönelik Desteklerin İşletilmesi

Guru Danışmanlık size en iyi hizmeti vermek için çalışıyor.