Guru Danışmanlık Hizmetleri

KURUMSALLAŞTIRMA
DANIŞMANLIĞI

Kurumsallaşma

Kurumsallaşma Nedir ?
Kurumsallaşma; bir işletmenin, faaliyetlerini kişilerin varlığına bağımlı olmadan sürdürebilmesini ve geliştirebilmesini sağlayan bir yapı oluşturması olarak tanımlanabilir.
Kurumsallaşmanın temel amacı, firmanın (patron, yönetici, kritik personel vb.) kişilerden ve onların “kendi becerilerine bağlı icra yöntemlerinden” bağımsız hale gelmesi ve sürekliliğinin sağlanmasıdır. Bu, işletmenin önemli noktalarında insanın olmayacağı değil, fakat onlar olmadığında aksama yaşanmadan her şeyin kaldığı yerden devam edebilmesi anlamına gelir.
Başka bir deyişle kurumsallaşmanın temel amacı; kurum, kuruluş ve işletmelerin, patron, lider yönetici ve önemli personele bağımlı olmadan faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde yürütebilmeleri ve geliştirebilmeleridir.
Kurumsallaşmak için neler yapılmalı?
Kurumsallaşma için yapılması gereken temel işlemler:
1- İş ve görev tanımları açık-seçik yapılmalıdır,
2- İşletme içi kurallar ve yönergeler belirlenmelidir,
3- İşletmedeki (Personel, mali işler, üretim, pazarlama v.b. gibi) tüm birimlerin iş akışları tespit edilmelidir ve dökümante edilerek görev tanımlarına eklenmelidir.
4- Kurumun kendisine has temel ilkeleri ortaya konmalıdır, ( Misyon, Vizyon, Stratejik Plan)
5- Yetki ve sorumluluklar özenle tespit edilmeli ve verilmelidir,
6- Yetki ve sorumluluklar, o yetkiyi veya sorumluluğu taşıyabilecek kişilere verilmelidir.
7- Nihai kararlar istişare ile alınmalıdır.
Kurumsallaşma, gerekli veya zorunlu mudur?
Belirli bir büyüklüğe kadar kurucu / kurucular ve çevresindeki kısıtlı sayıda çalışanı ile hızlı ilerleyen işletmeler, büyüme arttıkça sorunlar yaşamaya başlarlar. Başlangıçta, büyümenin ne zaman gerçekleşeceği ve bu durumda neler yapılacağı hakkında planları bulunmadığından, sorun ortaya çıktıkça tek tek çözülür, işletme yoluna devam eder.
Kurucuya / kuruculara bağlı olarak hayatını sürdüren işletme, kurucu veya kurucularını kaybettiğinde krize girer. Bir kısmı da krizden çıkamaz ve hayatı sona erer.
Kurumsallaşma, işletmenin büyümeye başladığı noktada oluşmaya başlaması gereken bir olgudur. Bu noktaya gelmemiş işletmelerin kurumsallaşma çabası göstermesi gerekmeyebilir. Çünkü kurumsallaşma, belirli bir bürokrasi ve iş yükünü kendi yapısını sürdürmek için zorunlu kılar. Büyük işletmelerde bu kendi başına küçük bir alan kaplayacağından rahatsızlık oluşturmaz, aksine büyüklüğü korumak için gereklidir. Ancak çok küçük işletmeleri bu bürokrasi ve iş yükü, işin esası olan işlemlerden daha fazla meşgul ederse işletmenin pratikliği azalır, hantallaşır. O halde kurumsallaşmanın gerekliliği, bizzat işletmenin kendi durumuna bağlıdır.
Kurumsal bir firma nasıl olur?
Kurumsal bir firma, bireylere bağlı kalmadan sistemin kendi kendine yürüyebilmesidir. Yani, müdür Ahmet Bey’in izne ayrılmasıyla işlerin arapsaçına dönmemesidir kurumsallaşma. Tornacı Mehmet ustanın hastalandığı gün işlerin yetiştirilememesi gibi bir durumun olmamasıdır. Muhasebe müdürünün telefonlara bakmamasıdır. Genel müdürün bedenini değil, beynini kullanmasıdır.
Yani bir kurumda herkesin işinin belli olması ve sorun yaratabilecek durumların alternatifinin olmasıdır kabaca. Kurumsallaşamda önemli olan iştir, görevdir. O işe göre eleman alınır, elemana göre iş yaratmaya çalışılmaz. Ya da birimler vardır, Ahmet, Mehmet değildir mesele.
Yöneticiler insanlara yön verir, onların işini yapmaz. Çalışanların görevlerini en iyi şekilde yapmaları için çabalar. Kurumsal bir firmada genel müdür kasiyer değildir ya da tezgahtar.
Kurumsal bir firmada müdürler hatayı önce sistemde ararlar. Her hatada çalışanına kızmazlar çünkü hata yapma toleransını önceden planlamışlardır.
Kurumsal bir firma olmak için düzeni sistemli bir hale getirmek gerekir. Hem bu sayede her an karşılaşılabilecek sorunları bir tehdit olarak değil, beklenen ve önlemi alınmış bir şey olarak görmek mümkün olacaktır. Böylece o muhteşem stresten de kurtulmuş olunacaktır.
Kurumsal bir firma olmak için sadece dünü ve bugünü düşünmenin yanı sıra yarını da düşünmek gerekir. Önümüzdeki yıl ne kadar reklam bütçesi olacağı ya da üretim hedefinin ne olduğu belirlenmeli ve ona göre koşullar değerlendirilmelidir.
Aslında kurumsal olmak büyük hesap yapmaktır. Küçük detayları atlamamak ve bugün için getirisi olmayan ama yarın için çok değerli olan noktalara yatırım yapmaktır.
Sonuç
İşletmelerin gelişmesi, sürekliliğinin ve nesillere devrinin sağlanabilmesi için, kurumsallaşması zorunludur. Kurumsallaşma ise, işletmenin tüm süreç ve işlevlerini tanımlayan ve disipline ederek sistem haline getiren bir anlayıştır.

Guru Danışmanlık size en iyi hizmeti vermek için çalışıyor.